Copyrights, auteursrechten

© Copyright Joyz Woonaccessoires 2014-2020.


Alle rechten voorbehouden. Tenzij anders vermeld berusten alle rechten op informatie (tekst, beeld, geluid, video, etc) die u op de sites van Joyz Woonaccessoires (www.joyz.nl / facebook.com/JoyzWoonaccessoires ) aantreft bij Joyz Woonaccessoires of zijn gelicenseerd aan Joyz Woonaccessoires. Ook tekst, beeld geluid, video etc die u ontvangt ten gunste van uw bestelling (zoals digitale voorbeelden van producten) vallen onder deze rechten.

Gehele of gedeeltelijke overname, plaatsing op andere sites, verveelvoudiging op welke andere wijze dan ook en/of commercieel gebruik van deze informatie is niet toegestaan, tenzij hiervoor uitdrukkelijk schriftelijke toestemming is verleend door Joyz Woonaccessoires of tenzij aan de onderstaande voorwaarden wordt voldaan.


Deze informatie mag worden bekeken op een scherm, gedownload worden op een hard-disk of geprint worden, mits dit geschied voor persoonlijk, informatief en niet-commercieel gebruik, mits de informatie niet gewijzigd wordt, mits de volgende copyright-tekst in elke copy aanwezig is: “© Copyright Joyz Woonaccessoires”, mits copyright, handelsmerk en andere van toepassing zijnde teksten niet worden verwijderd en mits de informatie niet wordt gebruikt in een ander werk of publicatie in welk medium dan ook.